top of page

קורסים והכשרות

קורס Help Desk

הכניסה שלך לעולם המחשוב ותמיכה ברשתות תקשורת

קורס תמיכה תפעולית Help Desk


יחד עם התפתחות עולם המחשוב ועליית החשיבות של רשתות תקשורת בארגוני עבודה, עולה גם הביקוש למומחי Help Desk.


תכנית לימודים זו מתמקדת בהכשרה בתמיכה תפעולית בתחום Help Desk, ומספקת את הידע המקצועי, התיאורטי והמעשי הנדרש לעבודה בתחום.


הקורס מיועד לבעלי אוריינטציה למחשבים המתעניינים להעמיק את הידע בנושאי מחשוב ורשתות תקשורת, ולעבוד בתחום שיעזור להתחיל את הדרך המקצועית בעולם התוכנה והמחשבים.


תנאי סף לקבלה לקורס:


בעל/ת 12 שנות לימוד ובגרות באנגלית ומתמטיקה ברמה של 3 יח"ל לפחות.

נדרש לעבור מבדק התאמה.


הקורס בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

קורסים נוספים

bottom of page