top of page

קורסים והכשרות

קורס מטיס רחפנים

קורס הטסת רחפנים ברשיון רת"א

בעלי רחפן ורוצים להפוך תחביב למקצוע?

תחום הרחפנים מסקרן אתכם ?


הטסת רחפנים הינו תחום עולה בשוק העבודה כיום.


רחפן (רב-להב) שייך לתחום הטסת כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"ם) תחת מחלקת תעופה כללית וספורטיבית באגף הפיקוח האווירי.


הטסת רחפן ברישיון יכולה לאפשר הזדמניות תעסוקתיות בתחומים שונים כגון חקלאות,נדל"ן,כבאות,בטחון,צילום אירועים וכו'.


במסגרת ההכשרה יילמדו עקרונות הרחפן ונהלי העבודה עם ציוד בקטגוריה של עד 4 ק"ג,

יושם דגש באמצעות מודול למידה משמעותי להכנה לבחינת התיאוריה של רשות התעופה האזרחית (רת"א).

בנוסף ללימוד העיוני, תתבצע למידה מעשית בשטח פתוח.


תכנית הלימודים מתמקדת בהכשרה באמצעות מדריכים בעלי ניסיון רב בתחום, ומספקת את הידע המקצועי, התיאורטי ,המעשי והנרחב ביותר בשוק כיום.


הקורס בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

קורסים נוספים

bottom of page