top of page

קורסים והכשרות

בדיקות תוכנה QA

הכניסה שלך לעולם ההייטק

תפקיד בודק התוכנה הינו לתכנן ולהריץ בדיקות על התוכנה במטרה למצוא תקלות וחריגות ולוודא עמידתה בדרישות הלקוח. הבודק עובד בשיתוף עם מפתח התוכנה, במטרה לשפר את איכותה ולצמצם באגים במערכת. לשם כך, בודק תוכנה מקצועי הינו בעל ידע במתודולוגיות, שיטות עבודה וכלים רבים בתחום.


מדובר במקצוע מרתק, המתקדם בד בבד עם השינויים הטכנולוגיים האחרונים, הסטנדרטים וכלי הבדיקות הקיימים והחדשים בתחום. 


תכנית הלימודים מתמקדת בהכשרה כבודק תוכנה ומספקת את הידע המקצועי התיאורטי והמעשי העדכני ביותר בשוק כיום.


תנאי סף לקבלה לקורס:


בעל/ת 12 שנות לימוד ובגרות באנגלית ומתמטיקה ברמה של 3 יח"ל לפחות.


נדרש מבדק התאמה.


קורס בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

קורסים נוספים

bottom of page